Полша

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Варшава
Територия:

Площ: 312 685 кв.км.
( 68 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
48%
Пасища
13%
Гори
29%

Площ на реките и езерата: 2,6%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 38 622 660 човека
( 31 място в света-2003)
Плътност: 123,5 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
65%
Селско население
35%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
39 069 хил.чов.
2050 г.
36 256 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
10,47
Количество умрели
9,96
Миграция
-0,49
Годишен прираст
0,00%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
3 459
3 285
17,5%
от 15 до 64 г.
13 407
13 548
69,8%
над 64 г.
1 879
3 045
12,7%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
34,1
38,0
36,0
средна продължителност на живота
69,8
78,3
73,9
ниво на грамотността
( год)
99%
98%
99%


 
количество на мъжете на 1000 жени
943
среден брой деца на една жена
1,4
място по стандарт на живот на населението
37

Големи градове
град
население
координати
Варшава
1 609 800
 
Лодз
783 700
 
Краков
734 400
 
Вроцлав
633 400
 
Познан
580 700
 
Гданск
457 100
 
Щецин
416 000
 
Бидгощ
385 100
 
Люблин
354 700
 
Катовице
336 400
 
Граници

 

Територията граничи с:
Белорусия
605 км.
Чехия
658 км.
Германия
456 км.
Литва
91 км.
Русия
Калининградска област, 206 км
Словакия
444 км.
Украина
428 км
обща дължина на
границите
2888 км

Брегова линия: 491 км.

Допълнителна информация
 
Валута
злота (PLN)
Официален език
полски
Религия
католицизъм
Държавен празник
3 май
(Ден на Конституцията)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.pl
ISO код
POL
В състава на международни организации
ВТО , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , ОИСР , СЕ