ПОРТУГАЛИЯ

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Лисабон
Територия:

Площ: 92 391 кв.км.
( 110 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
34%
Пасища
9%
Гори
36%

Площ на реките и езерата: 0,5%

 

Време в столицата:

 

Население

Численост: 10 102 022 човека
(79 място в света 2003)
Плътност: 109,3 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
36%
Селско население
64%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
9 348 хил.чов.
2050 г.
8 137 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
11,45
Количество умрели
10,21
Количество на емигрантите
0,49
Годишен прираст
0,17%

 

Разпределение на числеността
( 2003 година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
874
826
16,8%
от 15 до 64 г.
3 327
3 461
67,2%
над 64 г.
652
962
16,0%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
35,8
39,3
37,6
средна продължителност на живота
72,9
80,1
76,3
ниво на грамотността
( год)

 
количество на мъжете на 1000 жени
924
среден брой деца на една жена
1,5
място по стандарт на живот на населението
28

Големи градове
град
население
координати
Лисабон 558 100  
Порту 263 600  
Амадора 175 200  
Бранга 114 300  
Граници

 

Територията граничи с:
Испания
1214 км.
обща дължина на границите
1214км.

Брегова линия: 1793 км.

Допълнителна информация
 
Валута евро (EUR)
Официален език португалски
Религия католицизъм
Държавен празник 10 юни

Административно-
териториално устройство

Унитарна република
Национален интернет-домен .pt
ISO код PRT
В състава на международни организации ВТО, ЕИБ, ЕКА, ЕМС, ЕС, МБРР, МВФ, МОК, МФКК, НАТО, ОБСЕ, ООН, ОЭСР, СЕ