Logo

 

Катар

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Доха
Територия:

Площ: 11 437 кв.км.
( 158 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
1%
Пасища
5%
Гори
0%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 817 052
( 127 място в света - 2003)
Плътност: 71,4 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
91%
Селско население
9%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
779 хил.чов.
2050 г.
844 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
15,68
Количество умрели
4, 43
Количество емигрирали
17,48
Годишен прираст
2,87 %

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
103
99
24,7%
от 15 до 64 г.
415
176
72,4%
над 64 г.
17
6
2,9%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
36,4
21,6
31,2
средна продължителност на живота
70,7
75,8
73,1
ниво на грамотността
( 1999 год)
79%
80%
79%


 
количество на мъжете на 1000 жени
1901
среден брой деца на една жена
3,0
място по стандарт на живот на населението
51

Големи градове
град
население
координати
Доха
308 800
 
Граници

 

Територията граничи с:
Саудитска Арабия
60 км.
обща дължина на границите
60 км.

Брегова линия: 563 км.

Допълнителна информация
 
Валута
катарски риал (QAR)
Официален език
арабски
Религия
ислям
Държавен празник
3 септември
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

абсолютна монархия
Национален интернет-домен
.qa
ISO код
QAT
В състава на международни организации
ВТО , ЛАГ, МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ООН , ОПЕК