Румъния

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Букурещ
Територия:

Площ: 237 500 кв.км.
( 79 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
43%
Пасища
21%
Гори
29%

Площ на реките и езерата: 3,0%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 22 271 839 човека
( 49 място в света-2003)
Плътност: 93,8 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
55%
Селско население
45%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
19 945 хил.чов.
2050 г.
16 419 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
10,79
Количество умрели
12,25
Миграция
-0,60
Годишен прираст
-0,21%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
1 932
1 838
16,9%
от 15 до 64 г.
7 634
7 739
69,0%
над 64 г.
1 290
1 837
14,0%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
34,0
37,1
35,4
средна продължителност на живота
66,9
74,6
70,6
ниво на грамотността
( год)
98%
95%
97%


 
количество на мъжете на 1000 жени
951
среден брой деца на една жена
1,4
място по стандарт на живот на населението
63

Големи градове
град
население
координати
Букурещ
1 977 200
 
Яш
354 800
 
Галац
342 400
 
Тимишоара
340 000
 
Констанца
337 800
 
Клуж
332 200
 
Крайова
317 600
 
Брашов
309 600
 
Граници

 

Територията граничи с:
България
608 км.
Унгария
443 км.
Молдова
450 км.
Сърбия и Черна гора
476 км.
Украина
на север 362 км, на изток 169 км
обща дължина на границите
2508 км.

Брегова линия: 225 км.

Допълнителна информация
 
Валута
румънски леи (ROL)
Официален език
румънски
Религия
православие
Държавен празник
1 декември
(Ден на Обединението)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.ro
ISO код
ROM
В състава на международни организации
ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , СЕ