Logo

 

САМОА

Пасификдоц. д-р М. Кръстев

 

Самоа флагНезависимата държава Самоа - The Independent State of Samoa (до юли 1997 г. страната се е наричала Западна Самоа - Western Samoa) е разположена в юго - западната част на Тихия океан , в Полинезия, заема западната част на архипелага Самоа. Територията й е 2831 кв. км. кв.км.

 

Състои се от два крупни острова - Савайи (1820 кв.км.) и Уполу (1100 кв. км), покрити с гъсти тропически гори, два малки - Маноно (8 кв.км) и Аполима (5 кв.км.) и пет съвсем малки, практически необитаеми островчета.

Самоа

В 1962 г. Самоа е първата страна в Полинезия, получила независимост.

Природата на остров Западна Самоа представлява върховете на подводен хребет от вулканичен произход. На островите има множество бързи планински рекички. Общата дължина на бреговата линия е около 400 км. Климатът е тропически, горещ и влажен. Почвено-климатичните условия са благоприятни за развитие на земеделие, но поради пресечения релеф обработваема е само четвърт от територията.

Флората на Самоа включва около 600 вида. 47% от територията е заета от гори., на много места заменени с плантации от кокосови палми.

Животинският свят е крайно беден на млекопитаещи. Има много плъхове, донесени с корабите на европейците. Фауната е много богата на насекоми. Прилежащата акватория изобилства с риба, раци, срещат се и акули.

Население. По данни от преброяването през 1986 г. в страната са живеели 157 хил. човека, а през 2004 г. числеността е нараснала до 177,7 хил.
Почти 3/4 от населението е съсредоточено на о. Уполу, където се намира единственият град и столицата на страната Апиа (35 хил. жители). Основана е от европейци и мнозина считат,че тук се намира най-красивото тропическо пристанище в Тихоокеанските крайбрежия. По-голяма част от населението живее в 230 села на крайбрежието на о. Уполу и в 16 центъра във вътрешните райони на острова.

Националният състав на населението на Самоа е еднороден: преобладават самоанци (92,6%), принадлежащи към полинезийската народностна група. Останалите са от европейско-полинезийски произход и европейци. Официални езици са самоа и английски.
Самоа се характеризира с висока грамотност на населението - около 97%. В страната действа широка мрежа от начални държавни и църковни училища, в които се обучават повечето деца. Може да се получи специално образование в педагогически или в селскостопански колежи или в занаятчийски и търговски училища. Стотици самоанци получават висше образование, основно в Нова Зеландия.
Издаваните вестници се списват, а радио и телевизионните предавания се водят на самоа и на английски езици.

На жителите на островите забележително влияние са оказали годините на чуждестранна окупация и управление. В резултат на това сега те доста често, в сравнение с другите тихоокеански народи, не откриват сърцето и душата си на чужденци.
Народът е гостоприемен, не проявява враждебност към тези, които по една или друга причина съдбата е захвърлила на островите им.

Полинезийците от Самоа много щателно следят за чистотата на своята страна. Нито в едно, даже в най затънтеното, населено място няма да видите боклуци. Няма да срещнете бедни и скитащи хора.

Обаче във всяка бъчва често има лъжичка катран. Жителите на Самоа са много ревностни християни (по пътя от летището до столицата има 75 църкви!). Негласно там съществува много суров нравствен кодекс, убиващ в човека индивидуалността и, съответно, стремежа към творчество. Освен това, голяма част от населението живее в бунгала, в които няма вътрешни стени, което лишава членовете на семействата от елементарно уединение и тайни в личния живот.

СамоаНа психологията на островитяните силно е повлиял и часовият пояс. Времето е с 11 часа по-късно от това по Гринуич. Може би именно за това островитяните разбират времето много по-различно от европейците. На новодошлия е много трудно да се приспособи към понятието точност. Договориш се да се срещнеш с някой островитянин примерно в 9 часа сутринта, имайте предвид, че той може да дойде в 12. Три часа на острова е напълно допустимо закъснение. Можете да чакате до вечерта, а даже и до следващия ден. Може и въобще да не си спомнят за срещата.

Независимо от тези парадокси, а може би и благодарение именно на тях, Самоа никого не оставя равнодушен.

Държавно устройство. Страната има държавен глава. Пожизнен глава на държавата е крал Малиетоа Танумафили II. Изпълнителната власт се осъществява от правителство с премиер-министър, назначаван от държавния глава и утвърждаван от Законодателната асамблея в състав от 49 депутати.
Съдебната система се състои от магистратски съдии, Апелационен и Върховен съд.

В структурата на БВП делът на селското стопанство е 40%, промишлеността - 25%, сферата на услугите - 35%. В селското стопанство е заето 65% от населението, в сферата на услугите - 30%, в промишлеността - 5%. Главни селско-стопански култури са кокосовата палма, дървото какао, таро, хлебното дърво и бананите. Животновъдството има спомагателна роля за задоволяване на вътрешните потребности. Отглеждат се свине и птици.
Промишленото производство се свежда основно до преработване на селско-стопанските суровини и риба, производството на дрехи, обувки, сувенири, тютюневи изделия, хранителни продукти, бира. ВЕЦ и дизелови електроцентрали произвеждат 65 млн.КВт. електроенергия, което е достатъчно за задоволяване на вътрешните нужди.
Поддържа се регулярна морска връзка между Апиа (най-голямото пристанище в страната) и Нова Зеландия, Фиджи и Великобритания. Общата дължина на автомобилните пътища е 790 км. В околностите на Апиа функционира международното летище Фалеоло, има две летища, обслужващи вътрешните линии.
СамоаКакто раят в съзнанието на човека е неразривно свързан с ада, така и оазисът е немислим без пустиня. В това число и данъчният оазис - страна с умерено или нулево данъчно облагане - съществува само в обкръжението на други, където за никакви привилегии не може и да става дума.
Социалната, политическа и икономическа стабилност на Независимата държава Самоа, регулярните преки авиолинии до Австралия, до остров Кук, Фиджи и Хаваите, спътниковата връзка с най високо качество (телекс, телефон, факс) опростяват офшорната дейност в тази далечна държава. Благодарение на съществената разлика в часовия пояс никъде не е така лесно бързо да регистрираш фирма, даже "вчера".