Logo

 

Сан Томе и Принсипи


Зимбабве  Зимбабве

Демократична република Сан Томе и Принсипи е малка двуостровна държава в Гвинейския залив на запад от бреговете на централна Африка.

Страната има площ от около 1001 кв.км. (остров Сан Томе 836, остров Принсипи - 128, други - 37 кв. км.) и население от 187 хил. души. Официалният език е португалският. Столица на държавата е град Сан Томе с население от 53 300 души. Градът притежава международно летищепристанище и няколко предприятия от леката промишленост, в които се произвеждат строителни материали, сапуни и напитки.

 

Територията на страната се дели на два острова — по-големия Сан Томе и по-малкия Принсипи, разположени съответно на около 300 и 250 км северозападно от Габон.

 

На Принсипи климатът е екваториален, влажен, а на Сан Томе — преходен от екваториален към тропичен. Средномесечни температури — от 23 до 27°С

 

И двата острова са до голяма степен залесени с гъсти, влажни екваториални гори, които са обитавани от разнообразни животински видове.

Поради създаването на плантации обаче горите в крайбрежните низини са силно намалели. Най-високата точка е връх Пико де Сан Томе, с 2024 м надморска височина. Нито на Сан Томе, нито на Принсипи има каквито и да било полезни изкопаеми. По-голямата част от почвите са неподходящи за обикновено поливно земеделие, но водите около островите са чисти и богати на риба. Кокосовите палми също са източник на прехрана. На Принсипи има малки обработваеми площи и бурни потоци. Екваторът минава точно през малкия остров Илиеу даш Ролаш, на който има курорти.

 

Сан Томе и Принсипи е република. Ръководи се от президент, избиран за 5 годишен мандат. Законодателният орган е Националното събрание, състоящо се от 55 депутати. Изпълнителната власт се упражнява от Съвета на министрите.

 

Островите, дотогава ненаселени, са открити от португалския изследовател Фернао до По и колонизирани от португалците през 1471 г. Приема се, че остров Сан Томе е открит на 21 декември 1471 (деня на Свети Тома), а на Принсипи — 17 януари 1472 (ден на Антоний Велики), макар да има разногласия сред историците относно годините. През 1493 е създадено първото селище на Сао Томе от Алваро Каминя по заповед на крал Жуау II. През 1500 по същия начин е основано селище и на Принсипи. Португалците създават захарни плантации и довеждат роби, евреи и престъпници, които да ги обработват. В резултат на това островите стават най-големите производители на захар в Африка. Развитието на захарни плантации в Западна Африка обаче оказва негативно влияние и икономиката на островите почва да запада. Около 1800 започва засяването на нови култури — кафе и какао. Оттогава до днес Сан Томе и Принсипи е най-големият производител на какао в света. Плантациите обаче се оказват проблемни. В повечето случаи португалските земевладелци злоупотребяват с широките си правомощия и това довежда до недоволство от страна на работниците. През 1875 г. е отменено робството на СанТоме и Принсипи, а в периода 1951—1972 г. островите са провинция на Португалия. През 1953 г. избухва въстание на работниците в плантациите срещу португалската власт, което приключва с клането край Батепа — 1000 души са убити от португалците. То полага началото на националистическото Движение за освобождението на Сан Томе и Принсипи. Страната извоюва независимостта си на 12 юли 1975 г.