Logo

 

Сингапур

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Сингапур
Територия:

Площ: 648 кв.км.
( 175 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
2%
Пасища
0%
Гори
5%

Площ на реките и езерата: 1,5%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 4 608 595 човека
( 115 място в света - 2003)
Плътност: 7112,0 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
100%
Селско население
0%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
4 168 хил.чов.
2050 г.
4 015хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
12,75
Количество умрели
4,.31
Количество емигрирали
25,76
Годишен прираст
3,42%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
412
386
17,3
от 15 до 64 г.
1 687
1 794
75,5%
над 64 г.
144
186
7,2

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
34,3
34,8
34,5
средна продължителност на живота
77,5
83,6
80,4
ниво на грамотността
( 1999 год)
96%
86%
91%


 
количество на мъжете на 1000 жени
948
среден брой деца на една жена
1,2
място по стандарт на живот на населението
25

Големи градове
град
население
координати
Сингапур
4 154 500
1° 18' с.ш.
103° 51' и.д.
Граници

 

Територията граничи с:
обща дължина на границите
0 км.

Брегова линия: 193 км.

Допълнителна информация
 
Валута
сингапурски долар (SGD)
Официален език

английски
малайски
китайски
тамилски

Религия
будизъм
християнство
Държавен празник
9 август
(Ден на независимостта)

Административно-
териториално устройство

Парламентарна репиблика
Национален интернет-домен
.sg
ISO код
SGP
В състава на международни организации
АСЕАН,АТИС,ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ООН