Словакия

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Братислава
Територия:

Площ: 48 845 кв.км.
( 127 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
34%
Пасища
17%
Гори
41%

Площ на реките и езерата: 0,1%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 5 430 033 човека
( 106 място в света-2003)
Плътност: 111,2 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
59%
Селско население
41%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
5 393 хил.чов.
2050 г.
4 836 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
10,10
Количество умрели
9,22
Миграция
0,53
Годишен прираст
0,14%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
495
472
17,8%
от 15 до 64 г.
1 903
1 924
70,5%
над 64 г.
239
397
11,7%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
33,3
36,7
35,0
средна продължителност на живота
70,4
78,6
74,4


 
количество на мъжете на 1000 жени
945
среден брой деца на една жена
1,2
място по стандарт на живот на населението
36

Големи градове
град
население
координати
Братислава
448 600
 
Кошице
245 200
 
Прешов
95 800
 
Жилина
87 800
 
Нитра
87 300
 
Банска-Бистрица
84 300
 
Търнава
70 200
 
Граници

 

Територията граничи с:
Австрия
91 км.
Чехия
215 км.
Унгария
515 км.
Полша
444 км.
Украина
90 км.
обща дължина на границите
1355 км.

Брегова линия: 0 км.

Допълнителна информация
 
Валута
словашка крона (SKK)
Официален език
словашки
Религия
католицизъм
Държавен празник
1 септември
(Ден на Конституцията

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.sk
ISO код
SVK
В състава на международни организации
ВТО , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , ОИСР , СЕ