Словения

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Любляна
Територия:

Площ: 20 253 кв.км.
( 151 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
15%
Пасища
24%
Гори
54%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 1 935 677 човека
( 127 място в света - 2003)
Плътност: 95,6 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
64%
Селско население
36%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
1 818 хил.чов.
2050 г.
1 487хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
9,23
Количество умрели
10,15
Количество емигрирали
2,34
Годишен прираст
0,14%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
152
144
15,3%
от 15 до 64 г.
688
666
70,0%
над 64 г.
106
179
14,7%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
37,1
40,2
38,6
средна продължителност на живота
71,73
79,6
75,5


 
количество на мъжете на 1000 жени
956
среден брой деца на една жена
1,3
място по стандарт на живот на населението
29

Големи градове
Любляна
257 900
 
Марибор
97 700
 
Целе
38 500
 
Кран
35 600
 
Граници

 

Територията граничи с:
Австрия
330 км.
Хърватия
670км.
Италия
232 км.
Унгария
102 км.
обща дължина на границите
1334 км.

Брегова линия: 47км.

Допълнителна информация
 
Валута
толар (SIT)
Официален език
словенски
Религия
християнство
Държавен празник
25 юни
(Ден на независимостта)

Административно-
териториално устройство

Унитарна република
Национален интернет-домен
.si
ISO код
SVN
В състава на международни организации

ВТО,ЕС,МБРР,
МВФ,МОК,МФЧК,
НАТО,ОБСЕ,ООН,
СЕ