Брояч на посещенията
Швеция

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Стокхолм
Територия:

Площ: 449 964 кв.км.
( 54 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
7%
Пасища
1%
Гори
68%

Площ на реките и езерата: 8,7%
Време в столицата:


 
Население

Численост: 8 878 085 човека
( 84 място в света-2003)
Плътност: 19,7 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
83%
Селско население
17%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
9 097 хил.чов.
2050 г.
8 661 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
9,71
Количество умрели
10,58
Миграция
1,00
Годишен прираст
0,01%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г. 804 763 17,7%
от 15 до 64 г. 2 933 2 836 65,0%
над 64 г. 655 887 17,3%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
39,0
41,4
40,1
средна продължителност на живота
77,3
82,8
80,0


 
количество на мъжете на 1000 жени
979
среден брой деца на една жена
1,5
място по стандарт на живот на населението
2

Големи градове
град
население
координати
Стокхолм
1 239 100
 
Гьотеборг
503 700
 
Малмьо
244 000
 
Упсала
126 400
 
Граници

 

Територията граничи с:
Финландия
586 км.
Норвегия
1619 км.
обща дължина на границите
2205 км.

Брегова линия: 3218 км.

Допълнителна информация
 
Валута
шведска крона (SEK)
Официален език
шведски
Религия
лютеранство
Държавен празник
6 юни
(Ден на флага)

Административно-
териториално устройство

конституционна монархия
Национален интернет-домен
.se
ISO код
SWE
В състава на международни организации
ВТО , ЕКА , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , ОИСР , СЕ