Logo

 

Turkmenistan

 

Туркменистан

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Ашхабад
Територия:

Площ: 488 100 кв.км.
( 51 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
3%
Пасища
63%
Гори
8%

 

Време в столицата:

Население

Численост: 4 775 544 човека
( 114 място в света - 2003)
Плътност: 9,8 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
45%
Селско население
55%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
6 287 хил.чов.
2050 г.
7 715 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
28,02
Количество умрели
8,87
Количество емигрирали
-0,92
Годишен прираст
1,82%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
900
855
36,8%
от 15 до 64 г.
1 387
1 438
59,2%
над 64 г.
75
120
4,1%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
20,2
22,0
21,1
средна продължителност на живота
61,4
64,8
61,2
ниво на грамотността
( 1999 год)
99%
97%
98%


 
количество на мъжете на 1000 жени
978
среден брой деца на една жена
3,5
място по стандарт на живот на населението
87

Големи градове
град
население
координати
Ашхабад
711 400
 
Туркменабад
210 400
 
Граници

 

Територията граничи с:
Афганистан
744км.
Иран
992км.
Казахстан
379 км.
Узбекистан
1 621 км.
обща дължина на границите
3 736км.

Брегова линия: 0 км.

Допълнителна информация
 
Валута
туркменски манат (TMM)
Официален език
туркменски
Религия
ислям
Държавен празник
27 октября
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

Парламентарна република
Национален интернет-домен
.tm
ISO код
TKM
В състава на международни организации
МБЧР, МВФ, МФКК, ОБСЕ, ООН, СНГ