Logo

 

Trinidad and Tobago

 

Тринидат и Тобаго
Тринидат и Тобаго

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Порт-оф-Спейн
Територия:

Площ: 5 128 кв.км.
( 164 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
24%
Пасища
2%
Гори
46%

 

Време в столицата:

Население

Численост:1 104 209 човека
( 127 място в света - 2003)
Плътност: 68,0 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
72%
Селско население
28%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
1 493 хил.чов.
2050 г.
1 543 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
12,74
Количество умрели
8,71
Количество емигрирали
-10,79
Годишен прираст
-0,68%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
125
119
22,2%
от 15 до 64 г.
402
371
70,0%
над 64 г.
39
48
7,9%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
29,5
30,4
29,9
средна продължителност на живота
67,1
72,2
69,6
ниво на грамотността
( 1999 год)
99%
97%
98%


 
количество на мъжете на 1000 жени
1054
среден брой деца на една жена
1,8
място по стандарт на живот на населението
57

Големи градове
град
население
координати
Сан-Фернандо
60 000
 
Сан-Хуан
54 900
 
Порт-оф-Спейн
45 200
 
Арима
28 600
 
Граници

 

Територията граничи с:
обща дължина на границите
0 км.

Брегова линия: 362 км.

Допълнителна информация
 
Валута
долар на Тринидад и Тобаго (TTD)
Официален език
английски
Религия
католицизъм, индуизъм
Държавен празник
31 август
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

парламентарна
республика
Национален интернет-домен
.tt
ISO код
TTO
В състава на международни организации
ВТО, МБРР, МВФ, МФКК, ОАГ, ООН