Турция

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Анкара
Територия:

Площ: 780 580 кв.км.
( 36 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
36%
Пасища
16%
Гори
26%

Площ на реките и езерата: 1,3%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 68 109 469 човека
( 17 място в света 2003)
Плътност: 87,3 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
69%
Селско население
31%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
87 869 хил.чов.
2050 г.
100 664 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
17,59
Количество умрели
5,95
Миграция
0,00
Годишен прираст
1,16%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
9 422
9 083
27,2%
от 15 до 64 г.
22 978
22 243
66,4%
над 64 г.
2 014
2 369
6,4%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
26,7
27,0
26,8
средна продължителност на живота
69,4
74,3
71,8
ниво на грамотността
( год)
92%
72%
82%


 
количество на мъжете на 1000 жени
1021
среден брой деца на една жена
2,0
място по стандарт на живот на населението
85

Големи градове
град
население
координати
Истамбул
9 216 400
 
Анкаpа
3 329 400
 
Измир
2 322 500
 
Бурса
1 190 000
 
Граници

 

Територията граничи с:
Армения
268 км.
Азербайджан
9 км.
България
240 км.
Грузия
252 км.
Гърция
206 км.
Иран
499 км.
Ирак
331 км
Сирия
822 км
обща дължина на границите
2627 км

Брегова линия: 7200 км.

Допълнителна информация
 
Валута
турска лира (TRL)
Официален език
турски
Религия
ислям
Държавен празник
29 октомври
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.tr
ISO код
TUR
В състава на международни организации
ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , ОИСР , СЕ