Logo

 

Брояч на посещенията


Tyxo.bg counter

Уганда
Уганда флаг Уганда герб

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Кампала
Територия:

Площ: 236 040 кв.км.
( 80 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
Пасища
Гори

Площ на реките и езерата:

 

Време в столицата:

Население

Численост: 24 699 073човека
( 43 място в света - 2004)
Плътност:105,0 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
14%
Селско население
86%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
хил.чов.
2050 г.
хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
Количество умрели
Количество емигрирали
Годишен прираст

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
от 15 до 64 г.
над 64 г.

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
средна продължителност на живота
ниво на грамотността
( 1999 год)


 
количество на мъжете на 1000 жени
среден брой деца на една жена
място по стандарт на живот на населението

Големи градове
град
население
координати
Уганда
6 683 887
 
Джинджа
6 301 677
 
Гулу
5 345 964
 
Мбарара
6 417 449
 
Граници

 

Територията граничи с:
Судан
460 км
Кения
680 км.
Танзания
420 км.
Руанда
140 км.
Демократична република Конго
840 км.


Допълнителна информация
 
Валута
угандийски шилинг (UGX)
Официален език
английски
суахили
Религия
християни - 76,8%
мисюлмани
Държавен празник
9 октомври

Административно-
териториално устройство

република
национално събрание
Национален интернет-домен
.ug
ISO код
В състава на международни организации

Република Уганда е държава в централната част на Източна Африка. На югоизток граничи с езерото Виктория, на изток с Кения, на север със Судан, на запад с Демократична република Конго (Заир), а на северозапад с Руанда и Танзания.

Смята се, че земите на днешна Уганда са били населени още хилядолетие преди новата ера. През 16-ти век, са били създадени много царства, като най-голямото и най-важното е все още съществуващото царство Буганда. През 1894 година, Уганда става протекторат на Великобритания. Създадените от нея колониални граници обхващат широк диапазон от етнически групи с различни политически системи и култури. Тези различия, са причина при постигането на независимост през 1962 година, да не може да се установи работещо общо политическо управление.

Диктаторския режим на Иди Амин, установен от 1971 година е отговорен за смъртта на 300 000 угандийци, а партизанската война и злоупотребата с човешките права при идването на власт на Милтън Оботе са причина за загубата на още 100 000 живота. Йовери Мусевини е на власт от 1986 година. При него се установява относителна стабилност и икономически растеж на Уганда.

Официално име - Република Уганда

Население – 28 195 754 души

Столица – Кампала

Език – английски, суахили, местни диалекти

Валута – угандийски шилинг

Религия – католици, протестанти, вярващи в местни традиции

Площ – 199 550 кв. км.

Ландшафт – На територията на Уганда преобладават равнини и възвишения предимно до около 1500 метра. На запад се намира част от Източноафриканската разломна зона, където са разположени езерата Алберт и Едуард. Между двете езера се издига планинския масив Рувензори с най-висока точка връх Маргерита - 5 110 м. Речната мрежа се отнася към басейна на река Нил и Алберт - Нил. По границата с Танзания и Кения е разположено езерото Виктория.

Акробатът от Уганда: http://spanak.org/2008/01/08/acrobat-from-uganda-2/

Посетили сайта за пръв път: 27 април 2008 г.