Украина

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Киев
Територия:

Площ: 603 700 кв.км.
( 43 място в света)

Използвани земи
Обработваеми 60%
Пасища 13%
Гори 27%

Администр. територ. единици: 27

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 48 055 439 човека
( 25 място в света-2003)
Плътност: 79,6 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
70%
Селско население
30%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
45 688 хил.чов.
2050 г.
39 302 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
9,89
Количество умрели
16,39
Миграция
-0,41
Годишен прираст
-0,69%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
4 005
3 833
16,3%
от 15 до 64 г.
15 780
17 225
68,7%
над 64 г.
2 420
4 793
15,0%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
34,8
40,9
38,0
средна продължителност на живота
61,1
72,2
66,5
ниво на грамотността
( год)
100%
97%
98%


 
количество на мъжете на 1000 жени
859
среден брой деца на една жена
1,3
място по стандарт на живот на населението
80

Големи градове
град
население
координати
Киев
2 619 000
 
Харков
1 460 500
 
Днепропетровск
1 076 600
 
Донецк
1 021 200
 
Одеса
990 100
 
Запорожие
829 300
 
Лвов
778 900
 
Граници

 

Територията граничи с:
Белорусия
891 км.
Унгария
103 км.
Молдова
939 км.
Полша
428 км.
Румъния
169 км на юг
и 362 км на запад
Русия
1576 км.
Словакия
90 км

обща дължина
на границите

4558 км

Брегова линия: 2782 км.

Допълнителна информация
 
Валута
гривна (UAH)
Официален език
украински
Религия
православие, католицизъм
Държавен празник
24 август
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна
република
Национален интернет-домен
.ua
ISO код
UKR
В състава на международни организации
МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , СЕ , СНГ