Logo

 

Уругвай

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Монтевидео
Територия:

Площ: 176 220 кв.км.
( 89 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
8%
Пасища
77%
Гори
5%

Площ на реките и езерата: 1,5%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 3 413 329 човека
(127 място в света - 2003)
Плътност: 19,4 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
90%
Селско население
10%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
3 907 хил.чов.
2050 г.
4 362хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
17,19
Количество умрели
8,97
Количество емигрирали
-0,35
Годишен прираст
0,79%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
426
405
24,3%
от 15 до 64 г.
1 057
1 080
62,6%
над 64 г.
183
263
13,1%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
32,0
33,4
31,8
средна продължителност на живота
72,5
79,4
75,9
ниво на грамотността
( 1999 год)
97%
98%
97%


 
количество на мъжете на 1000 жени
953
среден брой деца на една жена
2,3
място по стандарт на живот на населението
40

Големи градове
град
население
координати
Монтевидео
1 449 900
 
Граници

 

Територията граничи с:
Аржентина
579 км.
Бразилия
985 км.
обща дължина на границите
1564 км.

Брегова линия: 660 км.

Допълнителна информация
 
Валута
уругвайско песо (UYU)
Официален език
испански
Религия
католицизъм
Държавен празник
25 август (Ден на независимостта )

Административно-
териториално устройство

Парламентарна репиблика
Национален интернет-домен
.uy
ISO код
URY
В състава на международни организации
ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОАД, ООН

06.09.2005 9:52