Logo

 

САЩ

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Вашингтон
Територия:

Площ: 9 363 000 кв.км.
( 4 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
20%
Пасища
25%
Гори
30%

Площ на реките и езерата: 4,9%
Администр. територ. единици: 51


  
Време в столицата:

Население

Численост: 290 342 554 човека
( 3 място в света - 2003)
Плътност: 31,0 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
76%
Селско население
24%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
325 573 хил.чов.
2050 г.
349 318 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
14,14
Количество умрели
8,44
Количество емигранти
3,52
Годишен прираст
0,92%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
31 098
29 676
20,9%
от 15 до 64 г.
96 628
97 062
66,7%
над 64 г.
14 888
20 990
12,4%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
34,5
37,1
35,8
средна продължителност на живота
74,4
80,0
77,1
ниво на грамотността
( 1979 год)
97%
97%
97%


 
количество на мъжете на 1000 жени
965
среден брой деца на една жена
2,1
място по стандарт на живот на населението
6

Големи градове
град
население
координати
Ню-Йорк 8 038 600  
Лос - анжелис 3 832 800  
Чикаго 2 925 400  
Хюстън 2 042 600  
Граници

 

Територията граничи с:
Канада
8893 км (от тях
2477 км с Аляска)
Мексико
3326 км.
обща дължина на границите
12219 км.

Брегова линия: км.

Допълнителна информация
 
Валута Долар САЩ (USD)
Официален език
английски
Религия
протестанство
католицизъм
Държавен празник
4 юли (Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

Федеративна република
Национален интернет-домен
.us
ISO код
USA
В състава на международни организации
АТЕС , Г-8 , ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОАГ , ОБСЕ , ООН , ОЕСР