Logo

 

Узбекистан

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Ташкент
Територия:

Площ: 447 400 кв.км.
( 55 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
11%
Пасища
46%
Гори
3%

Площ на реките и езерата: 4,9%

 


 
Време в столицата:

Население

Численост: 25 981 647 човека
( 41 място в света 2003)
Плътност: 58,1 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
41%
Селско население
59%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
33 355 хил.чов.
2050 г.
40 565 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
26,09
Количество умрели
7,97
Миграция
-1,83
Годишен прираст
1,63%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
4 595
4 432
34,7%
от 15 до 64 г.
7 782
7 946
60,5%
над 64 г.
498
730
4,7%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
21,2
22,5
21,8
средна продължителност на живота
60,5
67,6
64,0
ниво на грамотността
( год)
99%
99%
99%


 
количество на мъжете на 1000 жени
982
среден брой деца на една жена
3,0
място по стандарт на живот на населението
95

Големи градове
град
население
координати
Ташкент
2 150 000
41° 19' с.ш.
69° 18' и.д.
Намангах
422 700
 
Самарканд
373 400
 
Андижан
348 300
 
Граници

 

Територията граничи с:
Афганистан
137 км.
Казахстан
2203 км.
Киргизстан
1099 км.
Таджикистан
1161 км.
Туркменистан
1621 км.
обща дължина на границите
6221 км.

Брегова линия: 0 км.

Допълнителна информация
 
Валута
сум (UZS)
Официален език
узбекски
Религия
ислям
Държавен празник
1 септември
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.uz
ISO код
UZB
В състава на международни организации
МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , СНГ