Венецуела

Флаг ВенецуелаГерб Венецуела

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Каракас
Територия:

Площ: 916 445 кв.км.
( 32 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
4%
Пасища
20%
Гори
34%

Площ на реките и езерата: 3,3 %

 

Време в столицата:


 
Население

Численост:26 127 351 човека
( 44 място в света - 2003)
Плътност: 27,0 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
94%
Селско население
6%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
34 775 хил. чов.
2050 г.
42 152 хил. чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
19,78
Количество умрели
4,90
Количество емигрирали
-0,07
Годишен прираст
1,48%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
3 945
3 701
31,0%
от 15 до 64 г.
7 931
7 865
64,1%
над 64 г.
552
661
4,9%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
24,3
25,4
24,8
средна продължителност на живота
70,8
77,1
73,8
ниво на грамотността
( 1999 год)
92%
90%
91%


 
количество на мъжете на 1000 жени
1 017
среден брой деца на една жена
2,4
място по стандарт на живот на населението
69

Големи градове
град
население
координати
Каракас
1 965 000
 
Маракайбо
1 799 900
 
Валенсия
1 457 200
 
Баркисимето
919 500
 
Граници

 

Територията граничи с:
Гайана
743км.
Бразилия
2200км.
Колумбия
2050км.
обща дължина на границите
4993км.

Брегова линия: 2 816 км.

Допълнителна информация
 
Валута
боливар-VEB
Официален език
испански
Религия
католицизъм
Държавен празник
5 юли
(Ден на Независимости)

Административно-
териториално устройство

Федеративна република
Национален интернет-домен
.ve
ISO код
VEN
В състава на международни организации
ВТО, МБРР, МВФ, МФКК, ОАГ, ООН, ОПЕК