Сърбия и Черна гора

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Белград
Територия:

Площ: 102 350 кв.км.
( 107 място в света)

Площ на реките и езерата: 0,2%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 10 655 774 човека
( 73 място в света-2003)
Плътност: 104,1 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
57%
Селско население
43%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
10 844 хил.чов.
2050 г.
10 548 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
12,74
Количество умрели
10,62
Миграция
-1,38
Годишен прираст
0,07%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
1 063
990
19,3%
от 15 до 64 г.
3 423
3 548
65,4%
над 64 г.
697
936
15,3%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
34,3
37,9
36,2
средна продължителност на живота
71,0
77,2
74,0


 
количество на мъжете на 1000 жени
947
среден брой деца на една жена
1,8

Големи градове
град
население
координати
Белград
1 127 500
 
Прищина
194 300
 
Ниш
185 200
 
Крагуевац
177 500
 
Нови-Сад
175 600
 
Подгорица
137 100
 
Призрен
117 400
 
Суботица
98 600
 
Чачак
92 900
 
Зренянин
80 400
 
Граници

 

Територията граничи с:
Албания
287 км.
Босна и Херцеговина
527 км.
България
318 км.
Хърватия
241 км на север и 25 км на юг
Унгария
151 км.
Македония
221 км.
Румъния
476 км.
обща дължина на границите
2246 км.

Брегова линия: 199км.

Допълнителна информация
 
Валута
югославски динар (YUM)
Официален език
сръбски
Религия
православие, ислям
Държавен празник
29 ноември

Административно-
териториално устройство

федеративна република
Национален интернет-домен
.yu
ISO код
YUG
В състава на международни организации
МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , СЕ