Български Антифашистки Съюз

Български Антифашистки Съюз

Областен и Общински Съвети - Русе

 
 
 

 

До президента на Република България
г-н Георги Първанов

Господин Президент,

Българският национален съвет за мир с нарастващо безпокойство следи външната политика на България, в развитието на която определен дял имате и лично Вие.

Вашите изявления от 15 февруари тази година относно по-нататъшното участие на България в окупацията на Ирак внесоха смут сред българската общественост. Вие предложихте дискусия по въпроса за оставането на нашите войски в Ирак, но заедно с това подчертахте, че българското решение на проблема трябва да бъде елемент от позицията на съюзниците. Това практически означава да останем за неопределено време в Ирак, защото предварително се знае какво може да бъде решението на “съюзниците” ни в иракската война.

Не споделяме Вашето разбиране. Ние смятаме, че е необходимо безусловното и незабавно изтегляне на нашите войски от Ирак. Във всички случаи това трябва да стане най-късно след предстоящите парламентарни избори, в какъвто смисъл е и становището на Българската социалистическа партия. Социологическите проучвания показват, че такова е становището и на мнозинството от нашия народ. Не съществуват никакви основания да продължим да понасяме огромни материални и морални вреди от участието ни в една война и една окупация, които са колкото противоправни, толкова и несправедливи. Това е особено неприемливо при съществуващата днес обстановка, когато нашият народ се бори за своето в буквалния смисъл на думата оцеляване.

Не по-малка тревога предизвиква в нашата общественост и проектираното създаване в България на военни бази на САЩ. Този
изключително важен за народа ни въпрос не бе дори и поставен за обсъждане в състоялото се неотдавна състоялото се заседание на
Консултативния съвет по националната сигурност. Остава да се мисли, че Вие мълчаливо се съгласявате с настаняването на чужди военни
бази в България.

Решително трябва да се отхвърли всяка мисъл за създаване на чужди военни бази у нас. Те биха били изключително опасни за нашата национална сигурност. Доколкото са полигон за предприемане на агресивни действия срещу чужди държави и народи, те автоматически превръщат страната ни в обект за ответни военни удари. Защо трябва в името на чужди хегемонистични интереси да излагаме на подобна опасност нашия народ!? Нека напомним, че в България никога – при всички превратности в националната ни съдба – не е имало чужди военни бази.

Българският национален съвет за мир твърдо настоява пред Вас да проявите инициативата за обществено обсъждане на въпроса за създаването на чужди военни бази в страната ни. Във всички случаи този въпрос трябва да се реши не от правителство, не дори и от парламента, а единствено и само от българския народ чрез национален референдум.

Вие самият имахте повода да почертаете необходимостта от произвеждането на национални референдуми по жизнено важни за народа ни
въпроси. За съжаление не бе произведен референдум нито за нашите атомни централи, нито по включването ни в НАТО, нито за влизането
ни в Европейския съюз. Повече от наложително е да се произведе референдум поне по този наистина изключително важен за съдбата на Отечеството ни въпрос, какъвто е въпросът за евентуалните чужди военни бази в България.

Ние искаме да вярваме, г-н Президент, че Вие – за разлика от нашите министри и мнозинството от народните ни представители - притежавате необходимото чувство за дълг към своя народ.

В това виждаме основание да се надяваме, че ще получим своевременно Вашия ясен публичен отговор на поставените от нас въпроси.

22 февруари 2005 г.
С уважение: проф.д-р Велко Вълканов - председател;
д-р Филип Филипов - главен секретар