БАС лого Начало Новини Ръководни органи БАС Печат Архив
БАС лого
 


 

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ


Раздел I (Статии 2-18)
Раздел II (Статии 19-51)
Раздел III (Статии 52-59)


Протокол №1
Протокол №4
Протокол №6
Протокол №7