Logo
Български Антифашистки Съюз
Областен и Общински Съвети - Русе
 
 


 
 

 

 

Дора Янева-Медникарова

Родена е в гр. Русе. Завършила е Висш финансово-стопански институт в гр. Свищов. Член е на съюза на преводачите.
Публикувани са нейни преводи от естонски, финландски и руски език. По-известни преводи: “Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада” от Ено Рауд, “Капки дъжд” от Паул Куусберг, “Смъртта на дядото” от Антон Хансен Таммсааре, “Памет” от Рейн Салури, “Катастрофа” от Мари Саад, “Кафе на зърна” от Матс Траат, както и драматургия от Ен Ветемаа, Вилем Грос, Юри Туулик, Яков Апушкин. Участва в антологии с естонска и финландска белетристика и поезия, както и в периодичния български печат с преводи на Уно Лахт, Арво Валтон, Бети Алвер, Ян Каплински, Хельо Мянд, Хандо Руннел, Вийви Луйк, Марие Ундер и др.
Дора Янева Медникарова е автор на пет стихосбирки и две пиеси. Публикувала е в местния и в централния печат. Нейни стихотворения са превеждани на естонски, руски, полски и унгарски езици. Живее и работи в Русе.

 
Дора Медникарова