Български Антифашистки Съюз

Български Антифашистки Съюз

Областен и Общински Съвети - Русе

 


 
 

 


Доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността в Германия

DW

В третия пореден доклад, посветен на Германия, експертите по човешките права на Комисията към Съвета на Европа, дават по- благоприятна оценка за страната, в сравнение с предишния доклад от юли 2001 година.
Според комисията към Съвета на Европа расистките и враждебни спрямо чужденците прояви на насилие в Германия продължават да будят загриженост. Обект на насилие и нападения са най-често кандидати за политическо убежище, както и членове на еврейските и ромски общности. Отбелязано е увеличаване на проявите с антисемитска мотивация между 2001 и 2003 година - става дума за заплахи по телефона, писма с антисемитско съдържание, и др. Съобщава се и за някои случаи на насилие спрямо малцинствени представители, довели до смърт. В доклада се казва също, че особено в източногерманските провицнии се засилват тенденциите на неонацизъм, който намирал почва за разпространение сред младите.
Потенциалният кръг на десноекстремистките сили там обединява приблизително 10 000 души. Успехът сред младите се дължи основно на разпространяващата се особен тим младежка култура,базираща се на музика, комикси и видеоигри, чрез които се разпространяват расистки теории и възгледи.

По: http://dwelle.de/bulgarian/puls/1.80687.1.html