Български Антифашистки Съюз

Български Антифашистки Съюз

Областен и Общински Съвети - Русе

 

 

 

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ФАШИЗМА?

Според съвкупността от признаци съвременната наука разделя идеологията на фашизма на две множества: първа група признаци, характерни основно или само за фашизма и втора група признаци, характерни също и за други видове тоталитаризъм и националистични движения. Освен това, в различните видове фашизъм признаците на фашистката идеология могат да се проявяват с различна интензивност, а някои от тях могат да отсъстват.

Група признаци, характерни основно или само за фашизма:

Краен национализъм (шовинизъм), достигащ до расизъм, а в агресивните му проявления – до геноцид;

Идея за диктатура на националния елит начело с вожд, на основата на организиране на този елит като ръководна върхушка на партия от военизиран тип;

Създаване на военизирана партия от “орденски” тип с твърда дисциплина и военизирани формирования;

Определяне на враговете на нацията – вътрешни и външни;

Претенции за разпространение на духовните ценности на своята нация и на своето движение в целия свят;

Романтично пропагандиране на безкомпромисна борба за “световно – исторически” идеали на движението и култ към жертвоприношението и героичната смърт в името на победата;

Пропагандиране на култ към силата и заплаха не само на така наречените врагове, но практически на цялото население;

Пропагандиране на фашистка, антисемистка и друга ксенофобска литература;

Придаване на огромно значение на семиотичен (знаков) език на политическия стил (езикът на събранията, сборищата, шествията, партийните символи, униформата, лексиката), задължителност на този стил, в крайна сметка, за членовете на фашистката организация, като специфично изобразяване на фашистката идеология;

Идеята за построяване на тоталитарна държава на основата на принципа на корпоративността (този признак е бил характерен за италианския фашизъм, но не е непременно задължителен за фашистката идеология).

Група признаци, характерни не само за фашизма, но и за други видове тоталитаризъм и националистически движения:

Култ към вожда;

Ксенофобия и, в частност, антисемитизъм (юдофобство);

Отрицание на демокрацията, либерализма, плурализма, потискане на опозицията, чистка на целия държавен апарат; курс към репресии;

Претенции за разширяване на териториалното пространство;

Политическа и социална демагогия;

Специална организация на военната и идеологическа подготовка на младежта.

Признаци, които могат да доведат до фашистки преврат:

Събаряне на създадените социални структури. Десоциализация, маргинализация на масовите групи от населението;

Задълбочаване на икономическата и на социалната криза, осезаемо влошаване на условията за съществуване на преобладаващото мнозинство от населението;

Отслабване на държавната власт и дискредитиране на нейните институции. Отчуждаване на населението от политическите и от административните структури. Падение на изпълнителната дисциплина. Масово неконвенционално поведение на гражданите. Ръст на пиянството, наркоманията, престъпността;

Разпадане на предшествуващата ценностна система. Идейно-ценностна дезориентация. Нарастване на чувството за накърнено национално достойнство, формиращо фактора на масовото съзнание. “Привикване” на обществото към дясно радикалистки постулати и лозунги към насилие.

Какви варианти на развитие можем да си представим в тези условия?

Вариант първи (оптимален, но малко вероятен). На властните структури се удава да овладеят положението и, запазвайки демократичните институции, с тяхна помощ да се изведе страната в по-спокойни води. По такъв начин през 30-те години е разрешил кризисната ситуация в САЩ Франклин Рузвелт.

Вариант втори. Управляващият елит се опитва да излезе от кризата чрез по-нататъшен демонтаж на демократичните институции. На този път е трудно да се спре. Той води до откровен авторитаризъм и открива възможността за тоталитарно прераждане на режима.

Вариант трети. Нарастващото нажежаване на социалното и политическото напрежение в страната ще бъде използвано от дясно екстремистките сили. Издигайки харизматичния лидер, те идват на власт под лозунга за национално спасение. Режимът, който се възцарява, не е задължително да стане фашистки. Обаче демократичното развитие на страната ще бъде преустановено.

Вариант четвърти. На вълната на социалното и политическото недоволство възниква ново дясно екстремистко движение, в състава на което влизат популярни военни дейци. На обществото ще бъде наложена фашистка програма. Едва ли този режим ще се нарича фашистки, но работата не е в наименованието.

По: http://www.gdf.ru/books/books/rne/86.html
http://www.politstudies.ru/fulltext/1995/2/2.htm