Колона офицери от Червената армия, хвърлящи фашистките знамена пред мавзолея на В. И. Ленин