Командващите фронтове през заключителния етап на Великата Отечественна война

Отляво надясно: първи ред– командващият войските на 1-ви Украински фронт Маршалът наСоветския Съоюз Конев И.С. командващият войските на 3-ти Белоруски фронтМаршалът наСъветския Съюз Василевски А.М. командващият войските на 1-ви Белоруски фронт Маршалът на Съветския Съюз Жуков Г.К., командващият войските на 2-ри Белоруски фронт Маршалът на Съветския Съюз Рокосовски К.К., командващият Приморската група войски (бившето Управление на Карелския фронт) Маршалът на Съветския Съюз Мерецков К.А,

втори ред – командващият войските на 3-ти Украински фронт Маршалът на Съветския Съюз Толбухин Ф.И, командващият войските на 2-ри Украински фронт Маршалът наСъветския Съюз Малиновски Р.Я., командващият Ленинградския фронт Маршалът на Съветския Съюз Говоров Л.А., командващият войските на 4-ти Украински фронт армейският генерал Еременко А.И, командващият войските на 1-ви Прибалтийски фронт армейският генерал Баграмян И.Х.