Лого
Български Антифашистки Съюз
Областен и Общински Съвети - Русе


 
 

 

Атанас ГаговПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
о. з. полк. АТАНАС ГАГОВ

Роден е през 1928 г. в
с. Свобода, бивша Панагюрска околия.
Партизанин от бригада
“Г. Бенковски”. Учил в Панагюрище, Стрелча, Народна школа за запасни офицери, Артилерийско училище и Военна академия.
Работил в Българската армия непрекъснато 42 години.
Пенсионира се през 1990 г. на длъжност “Командир на дивизия. Пише за близки, приятели и колеги. До сега е издал книгите:
“16-та автобусна линия”, “Безредие от мисли”,
“Който се смее по-добре живее”, “Аз за другите и те за мен”, “Свидетел на три епохи”, “Разкази”, “Партизаните от
с. Свобода” и “Хора обикновени, но първи”.
Съавтор е на книгата “Моят баща Иван Добрев”.
Предстои да бъдат издадени книгите: “Пазар” и
“Велики пълководци в човешката история”.
Член и бивш ръководител на ОС на Българския антифашистки съюз в гр. Русе.


 

ТВОРЧЕСТВО