Български Антифашистки Съюз

Български Антифашистки Съюз

Областен и Общински Съвети - Русе

 


 
Брояч на посещенията


 

 

 

Глобализация:
Законът на пазара -
това закон на джунглата ли е?

Към 2050 година населението на земното кълбо ще достигне 9 млрд. човека (през 2000 година на планетата са живеели около 6 млрд.). Според прогнозата на US Census Bureau, частта на населението в Азия през 2050 година ще се съкрати до 59 % (61% през 2000 г.), на Европа до 7,1% (през 2000 г. европейците са съставлявали 12% от човечеството, на Южна Америка до 5,3% (5,7% през 2000 г.). Частта на Северна Америка ще се запази на същото ниво - 7,9%. Африканците ще станат със 7 % повече: през 2050 г. те ще съставляват една пета част от населението на Земята (13% през 2000 г.)

49% от жителите на двадесет страни от света, запитани от изследователската група Ipsos-Reid, се отнасят положително към това, че са им достъпни стоките и услугите, предоставяни им от транснационалните корпорации. 31% се отнасят към това равнодушно, а 17% са категорично против в страните им да действат подобни търговски структури.

В град Монтерей в Северно Мексико се състояла конференция на ООН по финансиране на развитието. Н срещата взели участие лидерите на десетки страни от света, а също така ръководителите на най-важните световни организации - такива, като Международния Валутен Фонд, Световната Банка и Световната Търговска Организация.
Изказани са мнения, че е недостатъчен достъпът на бедните страни на пазарите на богатите, че нараства протекционизма на развитите държави и че нежеланието им да либерализират търговията влиза в противоречие с условията, които международните финансови организации налагат на бедните страни. В частност, Западът се обвинява в това, че той поддържа своите фермери с многомилиардни субсидии, а в същото време МВФ и Световната Банка искат от развиващите се страни да прекратят държавната поддръжка на селскостопанския сектор.
По данни на Световната банка, от 1980 г. броят на бедните в света е намалял с 200 млн., в същото време населението е нараснало с 1 млрд. и 600 млн. През последните четири десетилетия продължителността на живота в развиващите се страни е нараснала с 20 години. Нивото на неграмотността сред възрастното население на "третия свят" се е снижило от 47% до 25 %.
При все това. Прави ли са тези, които отдавна е прието да се наричат антиглобалисти? Доколко са справедливи твърденията им, че процесът на обогатяване на богатите на нашата планета върви паралелно с процеса на обедняване на бедните?Най-голямата зона на бедност на Земята е Южна Азия: в този регион живеят половината от всичко бедняци на планетата. Още четвърт - в Африка на юг от Сахара. Последната четвърт - в Източна Азия, основно в Китай.


Обаче, ако се вземе в предвид съотношението на броя на бедните и цялото население, то първенството ще принадлежи на африканските държави. В страните на Европа и Централна Азия броят на бедните за последните 10 години е нараснал с 25 милиона.


В Източна Азия - и особено в Китай - нивото на бедността напоследък значително се съкрати. Причина за нарастване на стандарта на живота на населението са набиращите темп процеси на интеграция на страните от тези региони (и отново Китай играй водеща роля) в световната икономика.
В същото време - а именно в последното десетилетие - много по-бедно, отколкото по-рано, започнаха да живеят много страни от Африка, Южна Азия и Източна Европа. Преходът на бившите комунистически страни към пазарни отношения доведе до това, че нивото на бедността на техните граждани скочи до небесата.


Особено нагледно разривът между бедни и богати се проявява в здравеопазването. Ако се погледне на нивото на смъртността на новородените, то в африканските държави на юг от Сахара и в Южна Азия този показател е 20 пъти по-висок, в сравнение с богатите индустриално развити страни.
През 2001 година средностатистическия американец е изразходил за лекарства $143. Съгласно прогнозата на Centers for Medicare&Medicaid Services, в 2010 г. разходите на жителите на САЩ за лекарства ще нарастнат до $351. Планираното повишаване на разходите за медикаменти ще бъде предизвикано не от рязкото влошаване на здравето на населението на САЩ, а от икономически фактори: инфлация, по-високо качество (а, следователно, и цена) на лекарствата и т.н.


Инвестиции в образованието - това е едно от най-важните условия за натрупване на човешки потенциал и за залагане на основите за бъдещетото икономическо развитие. В много бедни страни само половината от децата на училищна възраст посещават учебни заведения, а нивото на неграмотността в тях достига една трета от цялото население. Например, колкото е по-високо образованието на даден жител на САЩ, толкова повече може да печели той. Съгласно изследване, проведено от Employment Policy Foundation, степента бакалавър позволява на притежателя й за 40 години да заработи допълнително $2,0 млн. Магистърската степен - $2,3 млн. Професорът и притежателят на докторска степен, средно, допълнително заработва $2,8 млн.


Интернет позволява на жителите на различни страни и даже на континенти да си обменят информация мигновено. Световната мрежа обединява и богати, и бедни, но при едно условие: ако последните имат достъп до нея.
И тук няма равенство: В Съединените Щати на 10 000 човека се падат 1630 Web-сайта, докато в Африка на същия брой население - само 31 сайта.
59 % от американците, запитани от Council for Exellence in Government, считат, че е "крайно важно" да се развиват интернет-сайтовете на държавните учреждения за предоставяне на жителите на по-бърз и свободен достъп до официалните документи и сервизи. Само 2% от респондентите считат, че Интернет не е способен да подобри работата на държавните служби.
Според изследвания на Nielsen NetRatings повече от 500 млн. човека ползват Интернет от къщи. На 1000 жители на САЩ се падат 585 компютъра. На второ място - Швеция (507), на трето - Швейцария (502). В първата десятка на най-компютъризарините страни влизат: Норвегия (491), Сингапур (483), Австралия (465), Дания (432), Финладия (396), Холандия (395), Канада (390).
Показателни са и данните за това как почиват гражданите на различните страни. По данни на ООН, през 2000 г. американците са изразходвали за пътешествия и туризъм най много средства. На тях се пада 14% от световния обем на разходите за туризъм. На второ място са били немците (10%), на трето - англичаните (7,7%). САЩ са получили най-много доходи от туристическия бизнес - 18% от световния. На второ място е Испания (6,5%), на трето - Франция (6,3%).
В изказването си на конференцията президентът на Франция обърнал внимание на нарастването на неравенството, причина за което е глобализацията, и призовал този процес да стане "по-добре контролируем и по-справедлив".
"Ако единственият закон на глобализацията е законът на пазара, това е близко до закона на джунглата", - казал Ширак. Той се съгласил с предложението развитите страни да увеличат помощта си за развиващите се страни до 0,7% от БВП и призовал САЩ да подпишат Киотскоия протокол за намаляване на изхвърляните в атмосферата промишлени газове. Джордж Буш казал, че за да получат помощ от запада, бедните страни трябва да изпълнят определени условия.
Коментаторите в Мексико, където е станала срещата се отнесли без ентусиазъм към резултатите. Президентът на Куба Фидел Кастро обвинил империализма за нарастването на бедността.

"Те се събраха в нашата страна, за да покажат, че капиталистическия свят е безпощаден. Те както хищниците никога не са удовлетворени от плячката", пишат вестниците.

Превод със съкращения от: http://www.sibnet.tm/article.php?sid=3003&mode=thread&order=0