Български Антифашистки Съюз

Български Антифашистки Съюз

Областен и Общински Съвети - Русе

 

 

ИЗ ПИСМОТО

НА НАЧАЛНИКА НА ПОЛИЦИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТТА РАЙНХАРД ХАЙДРИХ ДО ВИСШИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА СС и на ПОЛИЦИЯТА ОТ 2. 7. 1941 г.,
ОТНОСНО ЗАДАЧИТЕ НА ПОЛИЦИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТТА И СД В ОКУПИРАНИТЕ ОБЛАСТИ

До началника на
Полицията по безопасността
и СД
Б. № - 1180/41 г Рс
Берлин, 1. 7. 1941 г.
Секретно

А) До върховния фюрер на полицията и СС обергрупенфюрера на СС Йекелен (чрез Краков за срочно предаване)
В) До върховния фюрер на полицията и СС групенфюрера на СС фон дем Баху (чрез командира на СПСД във Варшава за срочно предаване)
С) До върховния фюрер на полицията и СС групенфюрера на СС Прюцман (чрез полицията на Тилзит за срочно предаване)
D) До върховния фюрер на полицията и СС оберфюрера Корземан (чрез стандартфюрера на СС Олендорф)

След като началникът на полицията по поддържане на реда повика върховните фюрери на СС и полицията, участващи в реализацията на “Плана Барбадос”, на съвещание в Берлин, без да ме предупреди за това, аз не успях да Ви снабдя с основополагащите указания за сферата на дейност на полицията по безопасността и СД.
С долу изложеното аз настоятелно довеждам за сведение моите указания за обергрупите и командите на полицията по безопасността и СД с молба за безусловно изпълнение.

.....
3) Мерки по издирването
На основата на издадения от главното управление на имперската безопасност особен списък за издирване “Ост” оберкомандите на полицията по безопасност и СД следва да започнат мероприятия по издирването на лицата от този списък.
Тъй като е невъзможно да се обхванат всички опасни лица в Съветския съюз, е необходимо да се предприемат съответните мерки по залавянето и унищожаването на всички, които се явяват политически противници, даже ако такива не попадат в указания списък.
4) Екзекуции:
На екзекуция подлежат всички дейци на Коминтерна (и въобще всички професионални комунисти-политици);
Партийни работници на ЦК, на общинските комитети, на районните комитети на висшите и средните звена, а също и екстремистите от низините;
Народните комисари;
Евреите, заемащи партийни и държавни постове;
Други екстремистки елементи( саботьори, пропагандисти, терористи, метежници, подстрекатели и т.н.) във всеки отделен случай, ако те не може или вече те не могат да бъдат използвани за получаване на сведения от политически и икономически характер
....
Да не се пречи на опитите за самоочистване от комунистите и евреите в току що окупираните области. Напротив, необходимо е да се поощряват, но да не се оставят следи, щото местните дейци по “самозащита” да не могат по-късно да се позоват на разпореждания или политически гаранции.
...
Особено щателно да се извършва разстрелването на лекари и други лица, занимаващи се с лечебна практика.

...


подп, Хайдрих
вярно:
(печат) подп.: Хелмут
секретар на полка