Български Антифашистки Съюз

Български Антифашистки Съюз

Областен Съвет - Русе

 

 
 


 

 

Изпълнително бюро на ОС на БАС - Русе

Орлин Симеонов Председател на ОС на БАС
Кръстьо Шекеров Зам. Председател на ОС на БАС
Юлия Неделчева Председател Млад. ОС
Георги Големански Председател на Общ.С на БАС – Русе
Радка Данева Пр-л ОС - Две могили
Мария Мицова Председател на Демократичния съюз на жените
Стоил Владимиров Отговорник за ОС - Русе
Пенка Попова Секретар
Любомир Спирдонов Пр-л Ос - Бяла