БАС

Български Антифашистки Съюз

Областен и Общински Съвети - Русе

 
 


 
 

 

КОНЦЕНТРАЦИОНИТЕ ЛАГЕРИ В ЕВРОПА ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Карта Концентрационни лагери

По данни на: http://history1900s.about.com/library/holocaust/blmap.htm