Български Антифашистки Съюз

Български Антифашистки Съюз

Областен и Общински Съвети - Русе

 


 
 
 КОНВУЛСИИТЕ НА ЕДНО ОБВИНЕНИЕ

Лоши новини за Карла дел Понте

Велко Вълканов

Милошевич

О
т Хага продължават да идват лоши новини за Карла дел Понте и хората й. Най-напред – оставката на председателя на съдебния състав, който гледа делото Милошевич. Допълнителната информация, която получих, говори, че Ричард Мей наистина не е добре със здравето. Но причината не е соматична, тя е нервно-психическа. Г-н Мей бил изпаднал в депресия. Това не бива да ни изненадва, ако предположим, че той е човек освен с високи професионални качества, още и със значителна почтеност. Изглежда, че тъкмо почтеността му е създала проблемите. МилошевичПоемайки отговорната задача да председателства съответния съдебен състав, г-н Мей вероятно се е надявал да се покрие със слава, вместо това, пред него се е очертала реалната заплаха да се опозори. Решението той е потърсил в оставката си.
Т
ези дни от Хага пристигнаха още по-неприятни новини
. При Хагския трибунал съществува една институция, наречена “приятели на съда” (amici curaiae). Създадена от самия трибунал, тази институция има задачата да съдейства на същия този трибунал да се придържа към изискванията за елементарна обективност и законност. Нейните възможности очевидно не бива да се надценяват, но не бива, от друга страна, и да се пренебрегват. Всичко зависи в крайна сметка от собствените качества на amici curaiae. Те са Стивън Кей (Steven Kay), Бранислав Тапушкович (Branislav Tapuskovic) и Тимъти Маккормак (Timothy McCormack).
Т
а “приятелите на съда” тези дни – на 3 март- изпратили своето заключение относно резултатите, с които, според тях, е приключил първият етап от наказателния процес срещу Милошевич, възлизащо на близо сто страници. Това бе, нека припомня, етапа, в който прокуратурата трябваше да представи своите доказателства за престъпленията на подсъдимия Милошевич.
З
аключението се оказа твърде неутешително за обвинението
. Подлагайки на анализ представените доказателства, “приятелите на съда” стигат до извода, че прокуратурата не е успяла да докаже по-голямата част – близо две трети, - от повдигнатите срещу подсъдимия обвинения. В съгласие с установеното от тях, те предлагат съответните обвинения да отпаднат от обвинителния акт. В последната част на заключението си “приятелите на съда” представят серия от таблици, в които пункт по пункт посочват всяко повдигнато обвинение, като заедно с това отбелязват дали и доколко то е подкрепено със съответни доказателства. Таблицата е впечатляваща.
З
аключението няма само по себе си непосредствено правно действие. Но едва ли съдиите от трибунала ще си позволят да го отхвърлят. Те ще се видят принудени да свалят по-голямата част от обвиненията. При това положение за Милошевич няма да съставлява особена трудност да разгроми и останалата част от повдигнатите срещу него обвинения. Нека не се забравя, че обвинението се опира не на истината, а на няколко политически и наказателно рекетирани, слаби, износени личности, които, за да спасят себе си, са готови да се поставят в услуга на всяка възможна лъжа. Но всички лъжи ще рухнат, както рухна и лъжата, че Милошевич напуснал социалистическата партия, за да стане член на радикалната партия на Шешел.
Н
аближава краят на един позорен процес. Но неговата агония продължи прекалено дълго. Печалното е, че това става за сметка на един невинен човек.