Български Антифашистки Съюз

Български Антифашистки Съюз

Областен и Общински Съвети - Русе

 


 


 

Марксизъм по никое време

                                     Велко ВълкановПроф.Велко Вълканов

Тези дни отново се зарових в съчиненията на Маркс и Енгелс. И попаднах отново на онова твърде любопитно писмо на Енгелс до Маркс, в които
той споделя някои от своите сполетели го напоследък опасения. Писмото звучи твърде актуално, поради което го представям на вашето внимание.

“Книгата “Педераст”, която ми изпрати, е връх на куриоза. Това са във висша степен противоестествени разкрития. Педерастите започват да броят редовете си и смятат, че са сила в държавата. Липсвала им само организацията, но ако се съди по тези данни, тя,изглежда, вече тайно съществува. И тъй като във всички стари и дори нови партии - от Рьозинг до Швайцер – те си имат такива видни хора, победата им е неизбежна. “Guerre aux cons, paix aux trous-de-cul”* – такава ще бъде сега паролата. Щастие е наистина, че ние лично сме твърде стари, за да се страхуваме, че при победа на тази партия ще ни заставят да плащаме с тялото си данък на победителите. Но младото поколение! Впрочем това е възможно също само в Германия - да се яви такъв обесник, да превърне свинщината в теория и да приканва: влизайте и т. н. За съжаление, той няма още куража открито да се обяви за “това” и е принуден все още coram publico** да оперира “отпред”, макар и да не “влиза отпред”, както той по погрешка веднъж се изрази. Но почакай, докато новият северогермански наказателен закон признае правата на задника - тогава работата ще тръгне съвсем другояче. На нас, бедните хора, свикнали да действаме отпред, с нашата детинска склонност към жените, ще ни е много зле тогава.”
(К.Маркс, Фр. Енгелс. Съч., т.32, с.264

Писмото е писано на 22 юни 1869 г. и се отнася за явление, наблюдавано в Германия, Но то звучи така, сякаш е писано днес и сякаш се отнася за
явление, наблюдавано в България.

Лоша работа. Към всичките ни страхове, сега и този! Но какво да се прави?! И този страх спада към демокрацията.

* Война на предните, мир на задните отвори на тялото”

** пред публиката


А сега назад към Хегел


От Маркс се върнах към Хегел. И ето какво може да се прочете в един от томовете на неговата история на философията:

“Каква ти държава! Това е най-сляпо господство на министрите и на техните метреси, жени, камериерки...

Безсрамието, беззаконието достигнали невероятни размери; нравите също съответствали на порочността на институциите. Виждаме
безправие на индивидите в правно и политическо отношение, а също така безправие по отношение на съвестта, на мисълта.”

(Хегел, История на философията, С., 1982, т. ІІІ, с.460)

Изпадам в вцепеняващо ме удивление. Дявол да го вземе, но този Хегел е наистина гениален! Как е успял този човек, живял преди двеста години, да види какво представлява нашата социална действителност.

Сепвам се и идвам на себе си. Не, не го е казал за България. Казал го е за Франция.

8 януари 2005, Публикувано във в-к "Труд"

 

 


 

БАС - банер