Logo

Български Антифашистки Съюз

Областен и Общински Съвети - Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Две реплики на г-н Велизар  Енчев

Първа реплика

 

            Г-н Енчев,

           Гледах снощи предаването по "7 дни". Удивлявам се, че Вие продължавате  все така упорито да защитавате "Атака" и Волен Сидеров (като при това ни уверявате, че защитавате не "Атака", не Волен Сидеров, а "истината").

Съвършено прав сте, разбира се, че в случая трябва да се гледа не формата ("чрупката"), а същността.   По-нататък обаче Вие заемате една съвършено превратна позиция, защото прибягвате до доводи, извличани не от същността на обсъждания обект, а именно от неговата форма

На думи, т.е. по форма В.Сидеров  е  демократ, но по своята същност, т.е. по своето мислене той е несъмнен фашизоид. За неговата същност трябва да се съди не по фразеологията, която днес използва, а по цялостното му поведение, т.е. поведението му през целия период на неговата обществена дейност.  Трябва само да се запознаем с предишните  писания на този човек,  за да се освободим от всякакви съмнения относно неговата действителна политическа природа.

          За да Ви улесня в необходимата вярна ориентация, ще си позволя да Ви поставя пред  една не трудна  за решаване задача. 

          И Волен Сидеров е против изпращането на наши войски в Ирак, и аз съм против изпращането на наши войски там;

          И Волен Сидеров е срещу военните бази на САЩ у нас, и аз съм против воените бази на САЩ у нас;

          И Волен Сидеров е против сделката за магистрала "Тракия", и аз съм против тази сделка;

          И Волен Сидеров е против затварянето на 3-ти  и 4-ти блок от АЕЦ "Козлодуй, и аз съм против затварянето на тези два блока;

          И  Волен  Сидеров е  за конфискация на незаконно придобитите имоти, и аз съм за една такава конфискация; 

          И Волен Сидеров е за възстановяване на собствеността ни върху т. нар.  “царски” имоти, и аз съм “за”.

          Пита  се при  това  положение, г-н Енчев,  има  или  няма  някаква разлика между Волен Сидеров и мен? И ако има, в какво се състои тя?

          Не мисля, че отговорът на този въпрос ще трябва да Ви затрудни.

 

        София, 22 април 2006 г. 

        С поздрави, В.Вълканов

 

 

Втора реплика

            Г-н  Енчев,

        Снощи в предаването "Седмичен наблюдател" отново проявихте своето пристрастно отношение към "Атака" и в частност към организирания от тях протестен митинг пред посолството на САЩ.  Разбрах, че сте и говорили на този митинг. Застанали сте на трибуната заедно с Волен Сидеров като "гражданин". Не оспорвам в никакъв случай правото Ви да заявите една или друга позиция като "гражданин", но оспорвам някои от Вашите оценки на  проявите  на протестния митинг и на хората, участвали в него.

        1. Вие заявихте, че тъкмо протестният митинг на "Атака" е проява на "европейското" поведение, че там, на този мининг, са били истинските европейци. 

        Питам Ви, европейско поведение ли е да застанете пред едно посолство и да наричате  хората от това посолство "простаци" и "мръсници". Как е възможно, след като отправяте такива обидни думи, да искате да Ви приемат и да разговарят с Вас!? При това В. Сидеров изрази мнението, че след като са отказали да приемат поднасяната с ругатни декларация, посолството се било "подиграло" с българския парламент. Нима отношението към произнасящия ругатни може да се отъждестява с отношението към българския парламент?

        2. Наистина ли смятате, че хора като Сидеров, Павел Чернев, Павел Шопов и другите подобни на тях са нашите "европейци". Това ли е Вашата представа за "европееца"? Аз самият, признавам, се срамувам от подобен вид "европейци". 

        3. Намерили сте за възможно да говорите на митинга на "Атака", за да заявите своя протест срещу настаняването на американски войски у нас. Питам Ви обаче защо Вие не дойдохте на Националната конференция с международно участие,  която бе посветена именно на въпроса за американските бази в България и на която в един наистина "европейски" стил се казаха не по-малко силни думи срещу тези опасни за националната ни сигурност бази. За тази конференция от Америка пристигна видният правозащитник Рамзи Кларк, а Вие просто си останахте  вкъщи. При това, доколкото зная, Вие сте заявили известно несъгласие Вашата "Солидарност" да бъде посочена като съорганизаторв на конференцията ни.

        4. Във Вашето предаване преди няколко дни студентът Симеон Николов предложи в един от следващите дни да заявим протеста си срещу базите като загасим част от осветлението. Защо не поехте тази идея и не обявихте ден и час, в който българските граждани, които не са съгласни с настаняването на чужди войски у нас, да заявят по този начин своето несъгласие.

        Ставате все по- неубедителен в защитата си на "Атака" И се питам какво трябва да бъде обяснението в случая.

                                                                                    София,28 април 2006 г

С поздрави, В.Вълканов

 

Репликите са публикувани във в-к "Земя" на 9 май 2006 г.