70 - годишен юбилей
Натиснете бутона, за да чуете музикалния съпровод

Поздравяваме родените преди 70 години в с. ВЪРБОВКА, общ. Павликени

В полите на висок, горист хълм една над друга са накацали къщите сред зеленина на нашето скъпо и родно село ВЪРБОВКА, общ. Павликени

Основно училище с. Върбовка, общ. Павликени

Тук преди 70 лета в родното село с колене, разбити гонехме мечтите ! Бяхме най-честити тук !

Като дим в комина детството отмина, споменът ни връща в бащината къща и при приятелите стари все там, все там...!

1940 – 2010 г.

70 години от старта в живота ни!
Честит юбилей, скъпи приятели!

Асенка Георгиева Данчева
Богдан Георгиев Йосифов
Борислав Николов Петков
Валентина Асенова Кръстева
Георги Борисов Герев
Емилия Александрова Соколова
Иван Димитров Иванов
Йордан Борисов Дойков
Йордан Николов Денчев
Мария Владиславова Андреева
Мария Христова Лунджева
Михаил Розинов Кръстев
Надежда Любенова Спасова
Пенка Григорова Никифорова
Петър Серафимов Емануилов
Радослав Славев Петков
Серафим Иванов Серафимов
Сийка Василева Илиева
Стефан Василев Денев
Стоян Ганчев Стоянов
Стоянка Борисова Папазова
Тодор Димитров Дерменджиев
Трайчо Илиев Мурджев

Толкова години отлетяха, спомени ме връщат в младостта, ето - косите побеляха, помъдрява моята глава.
Ще ми се отново да съм живо, весело и палаво дете и гласът ми да звучи щастливо, а детето в радост да расте !
Жалко - времето препуща и помита в шеметния бяг, никой на земята не пропуща да посипе най-подир със сняг !

Кметството в с. Върбовка, общ. Павликени

Мили момичета и момчета, в далечната
1954 година, плахи и неуверени, се разделихме и тръгнахме
разпилени по коловозите на живота, но успяхме !


Човек е богат със своята ЦЕЛ, богат е със своя собствен дял, но не с това, което е взел - богат е с това, което е ДАЛ !

И защото животът се измерва не с годините, а с дирята, оставена от нас !
Изгревът е прекрасен, но и залезът има своите неповторими отблясъци.
За своите изживени буйни години ти не тъжи, а още толкова напред,
с дух и устрем ПРОДЪЛЖИ !


А сега отивай да празнуваш - танцувай, пей, живей, без да умуваш !
Това е твоят юбилей и нека е благословен !

Църквата в с. Върбовка, общ. Павликени, построена 1882 година

Честит 70-годишен юбилей на всички с пожелания за много здраве, радост и слънчеви дни в живота !

НАЗДРАВЕ !

Честита юбилейна годишнина!

Ако имате предложения за организиране на среща - място, време, как точно, можете да пишете или да позвъните на авторите на писмото:

7004 Русе, Ул. «Митрополит Григорий» – 6, бл «Родина», Вх. В, тел. 082/58-88-83
Валентина Асенова Кръстева – GSM 0887-24-10-74
Михаил Розинов Кръстев - GSM 0887-13—55-29
E-Mail : mrkrustev@uni_ruse.bg ; mrkrustev@abv.bg
Skype
-име : mrkrustev

9700 Шумен, ул. «Стефан Изворски» – 8, ет. 4, ап. 8, тел. О54/86-66-29
Надежда Любенова Спасова - GSM 0887-07-60-18 E-Mail : nadkaspasova@abv.bg
Skype
-име : nadejda_spasova

free online dating siteБезплатен Брояч
Безплатен Брояч