актуална политика, новини
Меню

Недопустимо гостоприемство.

Ще  има ли България   едно собствено «Гуантанамо»?

 

Проф.д-р Велко Вълканов

 

            Странна молба отправи президентът на САЩ към българското правителство: да сме приемели някои от затворниците, държани в американската военна база «Гунтанамо». Неудовлетворима молба. Съвършено невъзможно е да приемем  такъв тип «гости» в нашата страна.

 

            В «Гунтанамо» десетилетие вече се държат заподозрени в терористична дейност  стотици граждани от 40 държави, но предимно от Саудитска Арабия, Афганистан и Йемен.  Не ги съдят, защото нямат необходимите за това доказателства. Но не ги и освобождават. Държат  ги там, като ги подлагат на един изцяло нечовешки режим. В Гуантанамо става същото, което ставаше в Абу Гариб — американския концентрационен лагер в Ирак. Там няма правосъдие. Там няма право. Там има насилие в цялото му многообразие  и неудържима гавра с човешкото достойнство.

 

            Затворът в Гуантанамо  отдавна се е превърнал в позорно за Щатите петно, което новият американски президент Обама поиска да изтрие от тяхното лице.  Той обяви намерението си да закрие «Гунтанамо», не  обаче като освободи неговите затворници, а като ги разпрати по различни други държави. С други думи, «Гунтанамо» ще трябва да се  рои, като всяка «приятелска» на САЩ държава ще има по едно свое собствено «Гуантанамо». 

 

            България не може да приеме нито един затворник от какъвто и да е американски  затвор. Тя не е кошче за боклук, в който американците ще могат да  изхвърлят   своите морални нечистотии. Всяка държава трябва да сърба собствената си нечестива попара.

 

Но проблемът е не само морален, а и юридически. Нашата правна система изключва възможността да бъде държан  в несвобода който и да е човек, който не е осъден  по съответен на вътрешното ни и по международното право начин. В България всеки до доказване на противното с влязла в сила присъда се смята за невиновен (чл. 31, ал. 3 от Конституцията на Република България). Всеки човек, какъвто и да е той по своето гражданство, може да бъде задържан от полицията само до 24 часа, а с постановление на прокуратурата до 72 часа, след което трябва да бъде предаден на съда за съдене по съответните закони.

 

При  така очертаната правна ситуация  се пита при какъв режим ще трябва да бъде поставен тропосаният ни от правителството на САЩ чужд гражданин. Не можем да го държим затворен някъде - в България няма и не може да има концентрационни лагери. Ако пък го оставим свободен, както би трябвало и да бъде, какъв смисъл има САЩ да ни го изпращат.  Тогава разумът изисква той да бъде освободен направо от самото правителство на Щатите. Във всички случаи в България не съществува правна норма, която да позволи да държим лишен от свобода който и да е неосъден по нашите закони с влязла в сила присъда гражданин. Да се държи в несвобода неосъден (или най-малкото непредаден на съда) гражданин е направо престъпление. По този въпрос трябва да има точка, изключваща всякакви коментари по-нататък.

 

Искам да напомня на нашите управници един забележителен  текст от първата българска Конституция — Търновската конституция. Това е текстът на чл.61, ал.1, който всякога, когато го чета, ме изпълва с гордост и умиление: „Всякой роб, от какъвто пол, вяра и народност да бъде, свободен става, щом стъпи  на Българска територия”.

 

Недопустимо ще е да изневерим на тази изпълнена с толкова човечност морална и правна повеля. Трябва в съответствие с нея да кажем: «Всеки гражданин, стъпил на българска земя, е свободен, щом не е осъден по законите на България».

 

Има думата правителството.  

 

15 декември 09 г.

 


Брояч на посещенията
Контакти: bas-os@bas-bg.org