На 20 ноември 1945 година в Нюрнберг започнал съдът срещу главатарите на Третия райх

Райхсминистърът, идеологът на нацизма Алфред Розенберг. Осъден на смърт чрез обесване. Умира 16 октомври 1946 г. в Нюрнберг.

всички