На 20 ноември 1945 година в Нюрнберг започнал съдът срещу главатарите на Третия райх

Гаулейтерът, главният редактор на вестник „Штурмовик” Юлиус Щрайхер. Осъден на смърт чрез обесване.

всички