На 20 ноември 1945 година в Нюрнберг започнал съдът срещу главатарите на Третия райх

Имперският министър на икономиката Ялмар Шахт. Оправдан.

всички