На 20 ноември 1945 година в Нюрнберг започнал съдът срещу главатарите на Третия райх

Ръководителят на принудителното депортиране на работната сила Фриц Заукел. Осъден на смърт чрез обесване.

всички