На 20 ноември 1945 година в Нюрнберг започнал съдът срещу главатарите на Третия райх

Началникът на оперативния щаб на вермахта Алфред Йодъл. Осъден на смърт чрез обесване.

всички