На 20 ноември 1945 година в Нюрнберг започнал съдът срещу главатарите на Третия райх

>Началникът на радиоинформационния отдел в Министерството на просветата и пропагандата на райха Ханс Фритче. Оправдан.

всички