На 20 ноември 1945 година в Нюрнберг започнал съдът срещу главатарите на Третия райх

Главните фигури на обвинението

всички