На 20 ноември 1945 година в Нюрнберг започнал съдът срещу главатарите на Третия райх

Министърът на външните работи на Третия райх Йоахим фон Рибентроп. Осъден на смърт чрез обесване.

всички