В парка на столицата на
Република Южна Осетия

Цхинвали - Южна осетия

 u_o2.html