9 май 2007 г.
В Южна Осетия
честват 62-та годишнина от победата на Съветската армия във Великата Отечествена война

9 май