БАС

Български Антифашистки Съюз

БАС - Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Българите са най-бедните в ЕС


       Европейското статистическо бюро “Евростат” е обнародвало данни за минималната заплата на жителите на ЕС.

       Съгласно тези данни, най-ниска минимална заплата получават в България, а най-висока – в Люксембург. Като цяло в Европейския съюз според размера на минималната заплата всички страни могат да бъдат разделени на три групи.

       В първа група влизат страните, където минималният ежемесечен доход не превишава 300 евро на месец. Това са България (92 евро), Румъния (114 евро), Латвия (172 евро). Литва (174 евро), Словакия (217 евро), Естония (230 евро), Полша (246 евро), Унгария (258 евро) и Чехия (288 евро).

       Във втора група попадат страните с минимална заплата от 400 до 700 евро на месец. Това са Португалия (470 евро), Словения (522 евро), Малта (585 евро), Испания ( 666 евро) и Гърция (668 евро).

       В трета група се изплаща най-високата минимална заплата – повече от 1200 евро на месец. Това са Франция (1254 евро), Белгия (1259 евро), Холандия (1301 евро), Великобритания (1361 евро), Ирландия (1403 евро) и Люксембург (1570 евро).

http://www.dni.ru/news/economy/2007/6/23/110104.html

Минимални Заплати в ЕС