актуална политика, новини

 

 

Меню

                 Незабавно „незабавно производство” за престъпните  посегателства срещу лекари

 

                                                Проф. Велко Вълканов

Нашата общественост бе потресена от неотдавна извършеното нападение срещу екип на Спешна помощ. Повикан , за да окаже помощ на 15-годишно момиче с алкохолно натравяне,  екипът е посрещнати вместо с благодарност с груби физически изстъпления. Д-р Йорданов е буквално пребит, което е наложило той  да потърси лекарска помощ.

Това нападение срещу лекари не е първото, но е може би най-скандалното - при него  чашата, както се казва, преля.  Възникналото нетърпимо положение изисква бързи, нетърпящи отлагане законодателни мерки в защита на хората, заети със спасяването на нашия живот и здраве. Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България отправи  призив за инкриминиране на зачестилите нападения срещу лекарите. Саморазправата с медицинските специалисти е една от причините  за намаляване на броя на хората, които работят като лекари, медицински сестри и помощен персонал в различните звена на спешната медицинска помощ. Националното сдружение настоява за бързи законодателни мерки в защита на практикуващите лекари.

 В отговор на оправдания призив депутати от  четири парламентарни групи – Коалиция на България, ГЕРБ, ДПС и „Атака”  - внесоха законопроекти за криминализиране на нападенията върху лекари.  И четирите законопроекта предвиждат  допълнение към чл. 116 от НК (който се отнася до убийството), и чл. 131, който се отнася до квалифицираните случаи на телесна повреда). Може да се предполага, че законопроектите в най-скоро време ще станат закони.

Предложенията са основателни.   Възниква обаче въпросът дали промените ва НК са достатъчни.     И сега действащият Наказателен кодекс предвижда респектиращи  наказателни мерки за ония, които причиняват телесна повреда някому. (Вж. чл.128.130 от НК)   За причиняването например само  на лека телесна повреда наказанието е до две години лишаване от свобода, а ако телесната повреда е извършена по хулигански подбуди, наказанието е, съгласно чл. 131,  лишаване от свобода е до три години.

Очевидно е, че в случая освен засилени мерки по Наказателния кодекс са наложителни мерки и по Наказателнопроцесуалния кодекс. Необходимо е в частност  възможно най-бързо да се реагира на извършени срещу лекарите нападения.  Съвършено прав е омбудсманът Константин Пенчев, че   ни трябва  такава организация, че още на секундата, когато някой тръгне да посяга на лекар, да бъде неутрализиран.  Необходимо е в частност престъпните посегателства срещу лекарите да се разглеждат по реда на незабавното производство, предвидено в глава двадесет и пета на  НПК. Трябва във възможно най-кратък срок виновният да бъде осъден и без всякакво забавяне изпратен в затвора.

Съгласно чл. 362 от НПК незабавното производство се провежда, когато лицето е заловено при или непосредствено след извършване на престъплението и е посочено от очевидец като извършител на престъплението.  Разследващият орган е длъжен незабавно да уведоми прокурора.   Разследването приключва в срок до три дни от установяването на съответното престъпление.  

Ако установи, че съществуват основание за повдигане на обвинение, прокурорът   незабавно съставя обвинителен акт, връчва го на обвиняемия и внася делото за разглеждане в съда (чл.364). Съдът разглежда делото още в деня на постъпването му и веднага постановява присъда  заедно с мотивите, а ако делото представлява правна сложност, мотивите могат да бъдат изготвени и след обявяването на присъдата, но не по-късно от седем дни. (Чл.365)

Незабавното производство осигурява действена  ефективност на наказанието.  Още от римско време идва мъдростта, че не суровостта на наказанието, а неговата неизбежност постига търсения социален ефект. Този ефект обаче ще е толкова по-голям, колкото  по-бързо се наложи предвидената в закона наказателна мярка. Очевидно е, че     наказанието,   да е дори   само една година лишаване от свобода,    ще е  достатъчно, за да респектира всекиго, ако е  незабавно последва съответното престъпление.  И обратното. Едно наказание дори да е  два пъти по-тежко, няма да окаже  необходимата лична и обща превенция, ако делото по неговото прилагане са проточи с години. Ето защо  смятам, че народните представители трябва освен  изменения и  допълнения  на Наказателния кодекс  да предвидят и приложението на съвършено наложителното незабавно производство за извършени нападения на лекарите.  

Нека припомня, че преди три седмици лице, уличено в купуване на гласове, бе осъдено по незабавното производство на пет месеца лишаване от свобода, което то ще изтърпи ефективно. Ако за престъплението „купуването на гласове” може да се приложи незабавното производство, толкова по-наложително е то да се приложи  за извършените срещу лекарите телесни посегателства.  Защитата на лекарите не може да чака две-три години, както ние не можем да чакаме тяхната незабавно медицинска помощ. Ето защо трябва да побързаме  с бързото производство.

 

 

 

 

 

 

 

 


Брояч на посещенията
Контакти: bas-os@bas-bg.org