БАС

Български Антифашистки Съюз

Областен и Общински Съвети - Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относно «Планът на Алън Уелс Дълес»

В много страници на българското и руското Интернет-пространства се среща т.н. «План (концепция, доктрина) на Алън Уелс Дълес». Мнозина членове на БАС, които са чували или прочели този “план” считат, че текстът непременно трябва да намери място в Web – сайта на Областния съвет на БАС  http://www.bas-bg.org

Ръководството на ОС счита, че в сайта трябва да се публикуват само достоверни неща. В изложението по долу се разглежда вероятността тази “концепция” да не е съставена от А. Дълес, а от някой или някои, чиито интереси е трябвало да обслужва.
Повод за настоящото изложение е публикуваният текст в карето «Архив» на стр. 11 на в-к «Жарава» – бр. 4/ 28 февруари
2007 г.

В началото на 1990-те години в руските СМИ започва да се пише и говори за така наречения «План Дълес» – секретен план за завладяване на СССР чрез разлагане на населението. Според една версия, този доклад е бил изнесен от Дълес в Конгреса на САЩ през 1945 г., а според друга – това е откъс от негова книга, публикувана през 1945 г.
Някои изследвания показват, че в нито един от известните доклади или книги на Дълес такъв план няма.

Вечният зовРазпространяваният текст практически дословно съвпада с думите на един от героите на публикувания през 1971 – 1976 г. роман на Анатолий Иванов «Вечният зов», т.2.*
(На български език романът е издаден през 1979 г. в обем 725 стр.)

Подчертаният текст в монолога на героя от романа Лахновски дословно съвпада  с известния ни текст на т.н. «План на Алън Уелс Дълес».

 

 

 

"- Как сказать, как сказать: - покачал головой Лахновский .... Потому что голова у тебя не тем заполнена, чем, скажем, у меня. О будущем ты не задумывался. Окончится война - все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! Как, спрашиваешь? Как?!
- Мы найдем своих единомышленников: своих союзников и помощников в самой России! - срываясь, выкрикнул Лахновский.
.....
- Я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголочек занавеса, и ты увидел лишь крохотный кусочек сцены, на которой эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном, необратимом угасании его самосознания: "

Заключительный абзац "из Даллеса" - тоже слова Лахновского (сказанные незадолго до того). При переносе в "план" очень забавно выпало упоминание "большевизма" и "ленинского фанатизма".

Будем вырывать эти духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколениемх, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее! - Сморщенные веки Лахновского быстро и часто задергались, глаза сделались круглыми, в них заплескался, заполыхал яростный огонь, он начал говорить все громче и громче, а под конец буквально закричал: - Да, развращать! Растлевать! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов!"

Българският текст на
т.н. «План на Алън Дълес»

Ще свърши войната, всичко някак си ще улегне, ще се утаи и уреди. И ние ще хвърлим всички сили, всичкото си злато, цялата материална сила за измамване и оглупяване на хората! Човешкият мозък, съзнанието са приспособени към промяна. Посявайки в СССР хаос, ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви, в които да вярват. Как? Ние ще
намерим наши единомишленици... наши съюзници и помощници в самата Русия.

Епизод след епизод ще се разиграва грандиозната по своя мащаб трагедия на гибелта на най-непокорния на Земята народ - руския, на окончателното необратимо угасване на неговото самосъзнание.

От литературата и изкуството им ние например постепенно ще изтръгваме тяхната социална същност, ще отчуждим творците, ще им отнемем желанието да се занимават с изобразяване, с изследване на тези процеси, които се извършват в глъбините на народните маси. Литературата, театрите, кината, пресата - всичко ще изобразява и прославя най-низките човешки усещания, чувства и страсти. Ние по всякакъв начин ще поддържаме и издигаме така наречените творци, които ще започнат да насаждат и втълпяват в човешкото съзнание култ към секса, насилието, садизма, предателството - с една дума, всякаква безнравственост.

В управлението на държавата ще създадем хаос и безпорядък. Незабелязано, но активно и постоянно ние ще съдействаме за своеволието на чиновниците, рушветчийството, безпринципност и мотаене - всичко, което води до онова, което им скимне да правят. Бюрократизмът и недобросъвестната работа ще бъдат въздигнати до добродетел...честността, порядъчността и почтеността ще се осмиват и ще станат никому ненужни, ще се превърнат в отживелици от миналото...
Простащината и наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, животинският страх един от друг, и нахалството, безсрамието, предателството, национализмът и враждебността между народите и най-вече враждебността и омразата към руския народ - всичко това ние ловко и незабелязано ще култивираме и всичко това ще разцъфне с кичести цветове.

Сега малцина, много малко хора ще се досещат или даже ще разбират какво става... Но такива хора ние ще поставим в безпомощно положение, ще ги превърнем в посмешище, ще намерим начин да ги оклеветим и да ги обявим за измет на обществото. Ще изтръгваме духовните  корени на болшевизма, ще опошляваме, ще унищожаваме корените на народната нравственост. По този начин ще разклащаме поколение след поколение, ще предизвикаме ерозия и ще отстраняваме ленинския фанатизъм. Ние ще се залавяме с хората още от детските и юношеските им години. Главният ни залог ще бъде на младежта, ще започнем да я разлагаме, развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите ще направим циници, вулгарни хора, простаци, космополити.

Ето така ние ще направим.

Оригиналът на “плана” не е бил намерен.

Проведена е лингвинистична експертиза на превода, която разглежда последната фраза от текста.
“От младежите ще направим циници, вулгарни хора, простаци, космополити.”
Думата “космополит” – от гръцката дума “kosmos” (вселена) и “polities” (гражданин): “гражданин на света”, “гражданин на вселената”.
Тълковният речник на английския език “The New Bantam” дава две значения на тази дума:
1. Този, който навсякъде в света се чувства като у дома си;
2. Този, който е освободен от провинциалната теснота на възгледите”.
Както се вижда, в английския език думата “космополит” няма такова тълкуване, което би позволило да я поставим в един смислов ред с циник и простак.
В тълковен речник на руския език:
“Космополитизъм – реакционно буржоазно идеологическо течение, което под прикритието на лозунгите за “световна държава” и “световно гражданство” отхвърля правото на нацията за самостоятелно съществуване и държавна независимост, национални традиции и национална култура, патриотизъм”.
Някои, които се занимават с доказването или отричането на авторството считат, че Дълес не би могъл да знае това определение, тъй като това тълкуване се прави през 1947 г., а преписваният му текст на „плана” е от 1945 г.

Възражения против авторството, съдържанието и съществуването на Планът Дълес:

 1. Първоизточникът на този документ практически не може да се намери;
 2. Текстът е много кратък и некоректен за план за информационна война, а стилът е далече от официалния.

Разсъждения:

 1. Кой е написал Плана, не е важно. Съществуването на План за студена война е безспорно.
 2. Сходството на приведения текст с този от романа «Вечния зов», не може да бъде    причина за твърдение, че авторът не е директорът на ЦРУ. (Интригуващи са въпросите: Дълес чел ли е Иванов? Иванов общувал ли е с Дълес? Двамата общували ли са с някой трети?)
 3. В някои отношения лингвинистичният анализ също може да се оспорва.

Заключение:
Да се очаква, че това е детайлна разработка на шева на ЦРУ е нецелесъобразно (макар и да не изключено), общите постановки е могъл да даде и той,но известният ни текст, по всяка вероятност, не е негов.

Документи:
В Интернет за “Планът Дълес” обикновено се позовават на два текста.

  • Фрагмент от изказването на Дълес от негови книги или от статията “Размишления за реализацията на американската следвоенна доктрина срещу СССР”.
   Фрагментът представлява компилация от изказването на герой от романа “Вечният зов”.
   Цитира се книгата на Лисичкин В.А., Л. А. Шелепин “Третата световна информационно-психологическа война”. Английски източник  не се цитира никъде.
  • Фрагмент от директивата на Съвета за Национална Безопасност на САЩ 20/1 от 18 август 1948 г. Той обикновено се цитира по книгата на Н. Н. Яковлев “ЦРУ срещу СССР”. В една от главите на тази книга се съдържат коментарии към директивата НСЦ 20/1 с голям брой цитати от нея (http://sakva.ru/Nick/yak.html)

  Пълният текст на директивата NSC 20/1 на английски
  http://www.sakva.ru/Nick/NSC_20_1.html
  Пълният превод на руски език на директивата NSC 20/1
  http://www.sakva.ru/Nick/NSC_20_1R.html


  *В Интернет на руски език романa можете да се чете на следните адреси:
  Том 1: http://lib.aldebaran.ru/author/ivanov_anatolii/ivanov_anatolii_
  vechnyi_zov_tom_i/ivanov_anatolii_vechnyi_zov_tom_i__1.html

  Том 2: http://lib.aldebaran.ru/author/ivanov_anatolii/ivanov_anatolii_
  vechnyi_zov_tom_ii/ivanov_anatolii_vechnyi_zov_tom_ii__0.html


  По: http://zhurnal.lib.ru/s/sakwa_n_w/1.shtml
  http://www.sakva.ru/Nick/NSC_20_1R.html
  http://ood.by.ru/2/works/opposite/dalles.html